جذب و پذیرش مرکز رشد فناوری سلامت:
 
از اهداف مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان حمایت مالی و معنوی از هسته ها و شرکت های فناور و دانش بنیان که در زمینه علوم پزشکی وسلامت به فعالیت می پردازند می باشد و با حمایتهای قانونی و معنوی مرکز به نتیجه مطلوب و درنهایت تولید محصول برسندو همچنین بستر سازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های فنآوری شود.

هسته ها و واحدهای فناوری که تمایل دارند که به مرکز رشد بپیوندند می توانند ایده های فناورانه خود را از سایت مرکز رشد در قسمت جذب و پذیرش الکترونیکی دریافت نموده و تکمیل نمایند و پس از تکمیل به آدرس الکترونیکیinfo.hati@gums.ac.ir ارسال نمایند.

 

آخرین بروز رسانی : 17 مهر 1400