مهندس سیاوش نادم
مهندس سیاوش نادم

کارشناسی مهندسی نرم افزار
شماره تماس: 01333335820

مهندس شهاب الدین لسانی
مهندس شهاب الدین لسانی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شماره تماس: 01333335820

مهندس زهرا صمدی
مهندس زهرا صمدی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
شماره تماس: 01333486471

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400