آشنایی با فرایند داوری سطح آمادگی فناوری (TRL)
مدرس: دکتر محمود صابری
تاریخ برگزاری: 1401/03/02

 

آخرین بروز رسانی : 08 خرداد 1401