دکتر جلیل جلیلی
دکتر جلیل جلیلی

دکترای مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
شماره تماس: 01333335820

آخرین بروز رسانی : 04 مهر 1400