اعضای شورای مرکز رشد فناوری سلامت


دکتر جلیل جلیلی
رئیس شورا و سرپرست مرکز رشد
دکتر احسان ابوطالب
مدیر فناوری سلامت دانشگاه
دکتر محمدرضا مبین
عضو هیات علمی
دکتر سارا دبیریان
عضو هیات علمی
دکتر آمنه محمدی روشنده
رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان سلول بافت فناور الماس
دکتر مرجان مهدوی روشن
عضو هیات علمی
دکتر محمد کاشفی
مسئول فنی شرکت گیلارانکوه
پروین عزیزی
کارشناس مالی
شهاب الدین لسانی
کارشناس مرکز رشد
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400