• 1400/01/01 - 07:57
  • تعداد بازدید خبر : 157
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه

دانش سلامت کاسپین

عنوان واحد: دانش سلامت کاسپین عنوان ایده محوری: طراحی فرمولاسیون سوسپانسیون خوراکی با پایه آلژینات جهت درمان ریفلاکس نام موسس: دکتر سعید منوچهری ( عضو هیات علمی دانشگاه) تاریخ تاسیس: 99/05/07

موضوع ایده ی حاضر فناوری ساخت سوسپانسیون مایعی با ویسکوزیته ی پائین است که به صورت خوراکی استفاده می شود و اثر درمانی آن در جلوگیری از بازگشت محتوای اسیدی معده به مری با تشکیل توده ای شناور بر روی محتوای اسیدی معده است. با توجه به ماهیت این دسته ی دارویی هدف از این ایده ابداع فرموالسیونی مایع و جریان پذیر با بهره گیری از پلیمر سدیم آلژینات به منظور درمان عالمتی بیماری بازگشت محتوای اسیدی معده به مری (GERD) است. این بیماری شایع ترین بیماری گوارشی در جهان و ایران است و در مطالعاتی که در ایران صورت گرفته بین 9 الی 33 درصد از جامعه به آن دچار هستند. حسن استفاده از این پلمیر ایمن بودن و نداشتن عارضه جانبی برای بیمار است زیرا مکانیزم اثر این دارو به صورت سیستتمیک نیتوده و صت رفا بته صتورت فیزیکی در محل مورد نظر اثر خواهد داشت. با تغییر رشته های پلیمر در شرایط اسیدی معده و بازآرایی مجدد رشته ها به دلیل قرار گرفتن یتون هتای چندظرفیتی توده ای شناور و مستحکم تشکیل می شود که می تواند از نفوذ کیموس اسیدی معده به مری حتی در زمان شل بودن اسفنکتر جلوگیری کند. این ایده در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از چالش های صنعت داروسازی برای تولید محصوالت پلمیری و یسکوزیته باالی محلول های پلیمری است که در هنگام تولید باعث استهالک ماشین آالت شده و برای مصرف کنندگان هم خوشایند نیست اما ما در این اختراع فرموالسیون های مایع و با جریان پذیری مناسب برای تولید در صنعت و مصرف توسط مصرف کننده را پیشنهاد کردیم.

  • گروه خبری : واحدهای فناور
  • کد خبر : 74547
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 19 مهر 1400